Filtrovat

Fan coil

Fan coily jsou komponenty topných soustav určené pro distribuci tepla nebo chladu do obytných prostor. Jsou to ventilátorové konvektory pracující na principu teplo-výměnné plochy s nuceným prouděním vzduchu, které zajišťuje vestavěný ventilátor.

Princip je jednoduchý: do výměníku je přiváděna voda (ohřátá nebo studená) a ventilátor převádí vzduch přes tento výměník, kde se ochlazuje nebo ohřívá na požadovanou teplotu. Nakonec je ohřátý/ochlazený vzduch distribuován ven z přístroje do místnosti.

V případě chlazení je třeba napojit na fan coil potrubí na odvod kondenzátu.

Fan coil jednotky mohou být vestavěné nebo volně stojící, resp. závěsné - ty ještě rozdělujeme podobně jako i klimatizace, podle způsobu instalace na nástěnné, parapetní, kanálové a kazetové.

Intenzitu chlazení / vytápění lze regulovat ventily zmenšováním průtoku chladicího / topného média, nebo změnou otáček ventilátoru. Ovládání může být umístěno v místnosti, kde je nainstalován fan coil nebo v centrální místnosti, odkud se spouští několik fan coil jednotek.

Fan coil se používá např. v rodinných domech u systémů s tepelným čerpadlem, v administrativních budovách nebo v hotelích, kde jsou nároky nejen na vytápění i na chlazení.

Mezi největší výhody použití fan coilů patří:

  • Snížené provozní náklady
  • Snížená produkce CO2
  • Energeticky úsporný systém
  • Zajišťují vytápění i chlazení
  • Tichý provoz
  • Jednoduché, spolehlivé a osvědčené řešení

Daikin FWT02GT nástěnný fan coil

13 633,00 Kč

v košíku

Daikin FWT03GT nástěnný fan coil

14 120,00 Kč

v košíku

Sinclair SF-250H nástěnný fan coil

15 164,00 Kč

v košíku

Sinclair SF-400H nástěnný fan coil

15 384,00 Kč

v košíku

Sinclair SF-600H nástěnný fan coil

17 209,00 Kč

v košíku

Daikin FWT04GT nástěnný fan coil

16 294,00 Kč

v košíku

Daikin FWT05GT nástěnný fan coil

19 603,00 Kč

v košíku

Daikin FWT06GT nástěnný fan coil

20 966,00 Kč

v košíku