Termostatické sety a regulační ventily

Termostatické sety jsou pro designové radiátory velmi důležité. Díky nim můžete regulovat teplotu radiátorů s vodním a kombinovaným ohřevem. Slouží i na pevné připojení radiátoru k rozvodům.

Termosety se skládají z několika částí. Každá z nich má jasně stanovenou úlohu. V termostatické soupravě se nachází svěrné šroubení, které slouží k pevnému připojení radiátoru k trubkám. Dále zde najdete hlavici, kterou musíte nasadit na termostatický ventil, aby správně regulovala teplotu.

Tato regulace probíhá buď přiškrcením nebo uvolněním ventilů. Ty pak zmenší nebo zvětší průtok teplé vody v radiátoru podle toho, jaká má být teplota v místnosti. Jinak řečeno: termostatické ventily udržují takovou teplotu v místnosti, jakou nastavíte pomocí hlavice. Takže pouze otáčejte hlavici a o nic víc se nemusíte starat.

Svěrné šroubení závisí na typu trubek. V naší nabídce najdete termostatické sety nejen na měděné trubky, ale i na plastové trubky s průměrem 16x2 mm, které mají uvnitř hliníkovou fólii. Dokážeme vyhovět většině vašich požadavků.