Vysvětlení vlastností klimatizace

Chladící výkon klimatizace je nejdůležitějším kritériem při výběru klimatizace. Nejčastěji se udává ve wattech nebo kilowattech (W, kW). Neoznačuje spotřebu elektrické energie, ale výkonnost klimatizace. Potřebný odhad chladícího výkonu dokážete vyčíst i ze zjednodušené tabulky podle objemu místnosti (vynásobte délku, šířku a výšku místnosti).

Objem místnosti (m3) Chladící výkon (kW)
50 2.0
70 2.6
100 3.7
130 5.0
170 6.0
200 7.0

Topný výkon klimatizace se nejčastěji udává ve wattech a kilowattech (W, kW). Topný výkon je součet energie získané z prostředí a energie nutné k pohonu kompresoru. Topný výkon je 3krát vyšší než spotřebovaná elektrická energie. Proto, pokud se u klimatizační jednotky udávají 3 kW jako topný výkon, tak spotřebujete jen 1 kW energie. Na rozdíl od klasického vytápění je topný výkon klimatizace 3 až 5krát efektivnější.

Hladina akustického výkonu klimatizace (level of sound power) je ukazatel hlučnosti vnější nebo vnitřní klimatizační jednotky. Hladina akustického výkonu není závislá na měnících se faktorech. Akustický výkon se označuje písmeny Lw a udává se v decibelech (dB). Tento údaj se musí nacházet na energetickém štítku.

Provozní rozsah chlazení je rozsah venkovní teploty (exteriéru), ve kterém bude klimatizace chladit.

Provozní rozsah vytápění je rozsah venkovní teploty (exteriéru), ve kterém bude klimatizace vytápět.

Třída energetické účinnosti musí být zobrazena na energetickém štítku každé klimatizace, která byla uvedena na trh po 1. lednu 2013. Energetická třída přímo úměrně souvisí se spotřebovanou energií. Energetické třídy jsou klasifikovány od A+++ po D v barevných odstínech. Kategorie A+++ až A jsou tím zelenější, čím je sezónní účinnost vyšší, a tedy SEER nebo SCOP údaj vyšší. Klimatizace s energetickou třídou A+++ jsou energeticky nejhospodárnější.

Rozloha místnosti je potřebná k určení výkonu klimatizace. Pro tepelnou zátěž místnosti je nutné zohlednit její rozměr (plochu), zda má či nemá zateplené stěny a strop, velikost oken, světovou orientaci místnosti, počet elektrospotřebičů, počet osob nacházejících se nebo pohybujících se v prostoru.

 

Ostatní vlastnosti

Tepelné čerpadlo odčerpává energii při nízké teplotě z okolního prostředí a přeměňuje ji na vyšší teplotu tak, aby se dále využila na vytápění. Účinnost tepelného čerpadla je definována u klimatizací jako topné číslo, které se normálně pohybuje v rozmezí 3 - 5.

Invertor je technologie, která umožňuje plynule řídit otáčky kompresoru a regulovat výkon kompresoru. Zabezpečuje tak plynulý provoz a standardní teplotu v místnosti, protože podle požadované a skutečné teploty v místnosti řídí chod kompresoru. Plynulým provozem se navíc snižuje hlučnost. Invertor sice navýší cenu klimatizační jednotky, ale na druhé straně vám sníží spotřebu elektrické energie až o 40 procent.

Výhody inverteru:

  • Požadované teploty dosáhnete rychleji.
  • Doba náběhu je kratší přibližně o 1/3.
  • Úspornost: spotřeba je nižší o 40 %.
  • Plynulý rozběh kompresoru.
  • Nižší náklady na energie o 1/3.
  • Bez výkyvů teploty.
  • Snížený výkon má přímý vliv na snížení hlučnosti venkovní jednotky.

Sezónní účinnost je nová metoda pro měření výkonu chlazení a vytápění. Sezónní účinnost, na rozdíl od nominální účinnosti (v minulosti používaná), lépe odráží skutečný výkon klimatizace v reálných podmínkách během celé sezóny. Měří výkon při několika venkovních teplotách a zohledňuje i pomocné režimy, jako například pohotovostní. Určuje, jak je účinná klimatizační jednotka během topné nebo chladící sezóny.

Popis: Porovnanie nominálnej a sezónnej účinnosti. Zdroj: Daikin.

Porovnání nominální a sezónní účinnosti. Zdroj: Daikin.

SEER (z anglického Seasonal Energy Efficiency Ratio) vyjadřuje hodnotu sezónní energetické účinnosti při chlazení. Čím vyšší číslo SEER, tím větší účinnost.

SCOP (z anglického Seasonal Coeficient of Performance) vyjadřuje poměr mezi množstvím vložené a vydané energie. Sezónní koeficient výkonu se používá k vyjádření množství tepla, které je vydáno při vložené energii. Čím vyšší číslo SCOP, tím více tepla.

Roční spotřeba energie je spotřeba energie za rok a udává se v kWh. Vyjadřuje podíl ročního výkonu klimatizační jednotky a SEER (nebo SCOP) v klimatické oblasti. V Evropě se berou v úvahu tři klimatické oblasti - průměrná (označena zelenou barvou na štítku), chladná (označená modrou) a teplá (označená červenou).

Hladina akustického tlaku (level of sound pressure) je míra hluku, kterou naměříme v závislosti na vzdálenosti od zdroje zvuku, od jeho umístění a od okolního prostředí. Akustický tlak se označuje písmeny Lp a udává se v decibelech (dB).

Intenzita hluku v dB(A) Hlučnost
0 Prah slyšitelnosti
20 Extrémně nízká
40 Velmi nízká
60 Středně hlasitá
80 Velmi hlasitá
100 Extrémně vysoká
120 Prah bolesti