Odstoupení od kupní smlouvy

 

ve smyslu § 1829 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o a změně některých zákonů

 

Prodávající:

Obchodní jméno: Dobráklíma, s.r.o.

Ulice a číslo: Mariánské náměstí 617/1

Město: Brno - Komárov

PSČ: 617 00

IČO: 07844620

DIČ: CZ07844620

Telefon: +420 723 377 002

E-mail: info@dobraklima.cz

Kupující:

Jméno a příjmení:

Ulice a číslo:

Město:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

 

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od uzavřené (vyberte jednu z možností):

  • kupní smlouvy
  • smlouvy o poskytnutí služby

Předmět smlouvy byl zakoupen prostřednictvím internetové stránky: www.dobraklima.cz

Byla mi zaslána potvrzená objednávka číslo:

Ze dne:

Číslo faktury:

Zboží mi bylo doručené dne (den převzetí):    

Žádám proto o vrácení (ponechte pouze jednu možnost):

  • plné hodnoty faktury (všechen fakturován zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)
  • částečné hodnoty faktury (pouze určitá část z zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)

název vráceného předmětu smlouvy, a počet kusů (pouze pokud vracíte jen část předmětu smlouvy):

 

Požadovaná hodnota k vrácení:

Požadovanou částku mi vraťte (výběr ponechte):

  • poštovním poukazem na mou adresu (uvedená nahoře)
  • převodem na účet, číslo / kód banky nebo IBAN:

Pokud zboží není součástí zásilky, beru na vědomí skutečnost, že prodávající není povinen vrátit peníze do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, do momentu dokud mu není dodané zboží nebo nepreukážem zaslání tohoto zboží.

Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení jsem povinen / povinna zaslat zboží prodávajícímu na doručovací adresu: Dobráklíma, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava.

 

V ...................................... Dne .....................................                                                                                    _______________________

                                                                                                                                                                                                        podpis