Projekty VZT, ELE, UK, ZTI

Důležitou součástí každého projektu je projektová dokumentace. Detailně popisuje stavbu pro potřeby územního rozhodnutí, stavebního povolení a rozpočtu. Dobrá klíma vypracuje předprojektovou a projektovou dokumentaci v oblasti vzduchotechniky, elektroinstalace, vytápění, chlazení, měření, regulace a zákonem stanovených revizí.

Projektová činnost navazuje na práci architektů a inženýrů, kteří pracují na projektované stavbě. Naši špičkoví projektanti mají dlouholeté zkušenosti a podílejí se na kvalitních výstupech, koordinaci výkresů či návrhu nosníkového systému HILTI.